13 w - Translate

https://dienmayvienthong.com/d....ien-thoai-ip-fanvil-

Điện thoại IP nút bấm lớn Fanvil X305 - Vintech Việt Nam
dienmayvienthong.com

Điện thoại IP nút bấm lớn Fanvil X305 - Vintech Việt Nam

Fanvil X305 là điện thoại IP nút lớn được thiết kế để sử dụng cho các môi trường chuyên dụng như: viện dưỡng lão, bệnh viện và các khu vực khác.